Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
Pasování školáků
25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Proč Zdravá školka > Vize, poslání, hodnoty

Vize, poslání, hodnoty

Vize

Zdravá školka chce být…jahoda.png

 • Místem, které ukazuje správný směr.
 • Místem, které přináší naději.
 • Místem, které svými hodnotami a přístupem pozitivně a dlouhodobě ovlivní nejen děti, ale i jejich rodiny. 

Poslání

Posláním Zdravé školky je poskytovat kvalitní výchovně vzdělávací služby pro děti předškolního věku na základě křesťanských hodnot, vést děti ke smysluplnému a společensky odpovědnému přístupu k životu především na úrovni mezilidských vztahů, zdravého životního stylu a ekologie. Pozitivně ovlivňovat sociální roli rodičů s akcentem na tradiční model rodiny. 

Hodnoty

Etika a pěkné mezilidské vztahy

Moudrost, důvěryhodnost a odpovědnost

Praktické křesťanství – empatie, přijetí, zájem, soucit, odpuštění

Odbornost, profesionalita a tvořivost

Týmová spolupráce

Etický kodex Zdravé školky

Mateřská škola Zdraví s.r.o., Na Nivách 311/33, Ostrava - Zábřeh 

Etický kodex není obecně závazným právním předpisem. Jde o soubor pravidel  doplňující zákonné a jiné právní předpisy. Jeho význam spočívá především  v tom, že jasně říká, na jakých hodnotách Zdravá školka staví a jaké vyžaduje. 

Etický kodex definuje morální hodnoty a upravuje mravní postoje, chování a  jednání všech zaměstnanců vůči dětem a zákonným zástupcům,  zaměstnavatelům, spolupracovníkům, partnerům a veřejnosti. 

Zdravá školka respektuje osobnost každého člověka, ať jde o zaměstnance nebo  klienta. Chce vytvořit a udržet vzdělávací zařízení s vysokou úrovní kvality výuky  a tím pomáhat rozvoji dětí. Prostředí Zdravé školky má být příjemné a  bezpečné, musí respektovat individualitu člověka. Zdravá školka je postavena  na etických hodnotách a morálce vycházejících z tradic a historie našeho  národa. 

Každý zaměstnanec by se měl řídit hodnotami, které tvoří základ důvěry a  kvality vzdělávání. Jsou to profesionalita, kvalita práce, osobní přístup,  odpovědnost, efektivita a týmová práce. Cílem je zajistit dlouhodobě stabilní  prostředí s vysoce kvalitním vzdělávacím procesem. 

Mimo výše uvedené, se osoby podílející na provozu Zdravé školky řídí  následujícími pravidly. 

Pravidla etického kodexu pro ředitelku a vedoucí pracovníky 

 1. Vedení Zdravé školky si je vědomo, že atmosféra vztahů na pracovišti  výrazně ovlivňuje výkon i motivaci zaměstnanců.
 2. Vedení Zdravé školky musí jít příkladem, aby je ostatní lidé následovali.
 3. Vedení Zdravé školky chápe, že kritikou pozitivní vnitřní motivaci  spolehlivě udusí.
 4. Vedení Zdravé školky se snaží nepřikazovat, ale žádat.
 5. Vedení Zdravé školky konkrétně oceňuje zaměstnance i slovem.
 6. Vedení Zdravé školky jedná s druhými tak, jak chce, aby jednali všichni  lidé ve školce.
 7. Vedení Zdravé školky stanovuje a dodržujte firemní pravidla.
 8. Vedení Zdravé školky chápe omluvu jako přirozenou součást života.
 9. Vedení Zdravé školky naslouchá požadavkům zaměstnanců.
 10. Vedení Zdravé školky má trpělivost.
 11. Vedení Zdravé školky vytváří představu budoucího stavu a s touto  představou seznamujte své zaměstnance.
 12. Vedení Zdravé školky hledá lepší řešení a inovace.
 13. Vedení Zdravé školky má přehled o činnostech svého zařízení. 

Pravidla etického kodexu pro zaměstnance

 1. Zaměstnanec jedná a rozhoduje na základě principů humanity a  demokracie, podle svých dosažených znalostí a dovedností.
 2. Zaměstnanec chápe svou roli ve Zdravé školce a své postavení nevyužívá  k manipulaci a k soukromému osobnímu prospěchu.
 3. Zaměstnanec respektuje důvěrné informace o dětech a nikdy je  nezneužije v neprospěch dětí, rodičů nebo Zdravé školky.
 4. Zaměstnanec respektuje psychickou a fyzickou autonomii a jedinečnost  jak dětí, tak i spolupracovníků a rodičů.
 5. Zaměstnanec respektuje strategii a cíle Zdravé školky.
 6. Zaměstnanec si je vědom, že svým pozitivním chováním a jednáním  ovlivňuje děti.
 7. Zaměstnanec chápe, že neetické chování je nepřijatelné nejen u něj  samého, ale i u jeho kolegů. S pedagogickou prací je neslučitelné takové  jednání ignorovat resp. tolerovat a nesnažit se o nápravu.
 8. Zaměstnanec je loajální vůči Zdravé školce a dbá o další zlepšování  dobrého jména Zdravé školky. Vyvaruje se každého jednání, které by ji  mohlo poškodit. Své výhrady vyjadřuje v interní diskusi.
 9. Zaměstnanec si je vědom, že vnitřní či osobní záležitosti není přípustné  řešit před klienty Zdravé školky. 

Ostrava, dne 1. 2. 2017 

Bc. Kamila Rozehnalová, ředitelka a jednatelka,  

Ing. Petr Rozehnal, Ph.D., jednatel.