Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
9
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
10
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
11
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
12
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
13
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
14
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
15
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
16
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
17
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
18
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
19
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
20
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
21
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
22
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
23
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
24
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
25
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
26
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
27
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
28
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
29
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
30
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
31
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
1
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
2
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
3
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
4
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
Drobečková navigace

Úvod > Formalitky > Ceník

Ceník

Ceník  2023-2024

Ceník platný od 1. 9. 2023                                                    

Cenové programy

Cena

Celodenní pobyt   (7-17h)    8.000,-Kč/měsíc                                                        
Zkrácený celodenní pobyt   (8-16h) 7.000,- Kč/měsíc                                                      
Dopolední pobyt   (7-12h) 6.000,-Kč/měsíc                                                        
Program START  (první měsíc) 5.000,-Kč/měsíc                                                    
Individuální vzdělávání       

150,-Kč/měsíc                                                                 

Docházka v období letních prázdnin

Cena

Cena za jeden turnus (10 pracovních dní)

4.700,- Kč

Slevy a výhody  
Třídenní zkušební docházka ZDARMA
Platba na školní pololetí dopředu

sleva 5 %

Platba na celý školní rok dopředu

sleva 10 %

Souběžná sourozenecká docházka (mladší dítě)

sleva 20% 

Stravné

                                                                                       

Oběd děti do 6let/od 7let 39,-/44,- Kč                                                                          

Svačinka  do 6let/od 7let

23,-/24,50 Kč                                                            
Oběd děti dieta do 6let/od 7let nezajišťujeme                                                             
Svačinka dieta do 6let/od 7let 26,-/27,50 Kč                                                             
Stravné v době zkušební docházky 100,- Kč                                                                     

 

Cena za vzdělávací program zahrnuje zejména:

 • Výuku kvalifikovanými pedagogy
 • Logopedickou péči
 • Základní hygienické potřeby (ručníky, kapesníky, repelenty, opalovací dětské krémy apod.)
 • Pitný režim během celého dne
 • Pojištění dětí
 • Materiál používaný při tvůrčích činnostech dětí
 • Výlety a vycházky (např. návštěvy divadel, výstav, solné jeskyně, bruslení)
 • Kroužek atletiky (říjen – květen)
 • Canisterapii 
 • Cena nezahrnuje lyžařský a plavecký kurz, školu v přírodě

1) Dětem se speciálně vzdělávacími potřebami s přiznaným podpůrným opatřením stupně 4 a 5 je určen pouze cenový program Zkrácený celodenní pobyt. Tento program je rovněž určen dětem dvouletým. Tyto děti se účastní kulturních akcí, exkurzí a výletů pouze po dohodě s ředitelkou MŠ s ohledem na jejich speciální potřeby.

2) Cena platí pro děti zapsané do Zdravé školky. V ceně je zahrnuta strava 3x denně, pitný režim, vstupné na akce, odměny pro děti, výlet, kreativní materiál.

Ostatní informace

 • V případě, že se Mateřská škola Zdraví s.r.o. (resp. zřizovatel) dostane vinou vyšší moci (např. koronavirová epidemie) do mimořádné situace a bude nucena provoz přerušit, platí tyto cenové podmínky: udržovací poplatek ve výši 10% ze zvoleného cenového programu školného v předchozím měsíci pro zákonné zástupce dětí, které nemají povinnost se vzdělávat dle zákona č. 561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 34a a  poplatek ve výši 50% ze zvoleného cenového programu školného pro zákonné zástupce dětí, které tuto povinnost mají.
 • Fakturace platby školného a stravného probíhá pro nadcházející období školní docházky.
 • V průběhu třídenní zkušební docházky nehradí rodič pobyt dítěte, je však povinen uhradit stravné dle platného ceníku.
 • V případě celodenního pobytu je možno dítě po předchozí domluvě kdykoli vyzvednout a zase jej zpět přivést kdykoli během otevírací doby.

Hlídací služba (7:00-8:00 a 16:00-17:00 pouze pondělí až čtvrtek, v pátek pouze od 7:00-8:00)

Cena za 1 hodinu pobytu 200,- Kč

V době hlídací služby je zajištěn pitný režim a přísun ovoce nebo zeleniny.

Nejsme plátci DPH 

Ceny jsou platné od 1. 9. 2023

Vyhrazujeme si změnu cen v průběhu školního roku.