Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
Den otevřených dveří
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Formalitky > Ceník

Ceník

Ceník  2023-2024

Ceník pro školní rok 2022 – 2023                                                    od 1. 9. 2023

Cenové programy

Cena

Celodenní pobyt   (7-17h)    7.000,-Kč/měsíc                                                         8.000,-Kč/měsíc
Zkrácený celodenní pobyt   (8-16h) 6.000,- Kč/měsíc                                                        7.000,-Kč/měsíc
Dopolední pobyt   (7-12h) 5.000,-Kč/měsíc                                                         6.000,-Kč/měsíc
Program START  (první měsíc) 4.000,-Kč/měsíc                                                         5.000,-Kč/měsíc
Individuální vzdělávání       

100,-Kč/měsíc                                                                  150,-Kč/měsíc

Docházka v období letních prázdnin

Cena

Cena za jeden turnus (10 pracovních dní)

4.700,- Kč

Slevy a výhody  
Třídenní zkušební docházka ZDARMA
Platba na školní pololetí dopředu

sleva 5 %

Platba na celý školní rok dopředu

sleva 10 %

Souběžná sourozenecká docházka (mladší dítě)

sleva 20% 

Stravné

                                                                                       od 1. 4. 2023

Oběd děti do 6let/od 7let 34,-/36,- Kč                                                               39,-/44,-Kč           

Svačinka  do 6let/od 7let

23,-/24,50 Kč                                                             23,-/24,50 Kč
Oběd děti dieta do 6let/od 7let nezajišťujeme                                                             nezajišťujeme
Svačinka dieta do 6let/od 7let 26,-/27,50 Kč                                                             26,-/27,50 Kč
Stravné v době zkušební docházky 100,- Kč                                                                     

 

Cena za vzdělávací program zahrnuje zejména:

 • Výuku kvalifikovanými pedagogy
 • Logopedickou péči
 • Základní hygienické potřeby (ručníky, kapesníky, zubní kartáčky apod.)
 • Pitný režim během celého dne
 • Pojištění dětí
 • Materiál používaný při tvůrčích činnostech dětí
 • Výlety a vycházky (např. návštěvy divadel, výstav, solné jeskyně, bruslení)
 • Kroužek atletiky (říjen – květen)
 • Canisterapii (1x měsíčně)
 • Cena nezahrnuje lyžařský a plavecký kurz, školu v přírodě

1) Dětem se speciálně vzdělávacími potřebami s přiznaným podpůrným opatřením stupně 4 a 5 je určen pouze cenový program Zkrácený celodenní pobyt. Tento program je rovněž určen dětem dvouletým. Tyto děti se účastní kulturních akcí, exkurzí a výletů pouze po dohodě s ředitelkou MŠ s ohledem na jejich speciální potřeby.

2) Cena platí pro děti zapsané do Zdravé školky. V ceně je zahrnuta strava 3x denně, pitný režim, vstupné na akce, odměny pro děti, výlet, kreativní materiál.

Ostatní informace

 • V případě, že se Mateřská škola Zdraví s.r.o. (resp. zřizovatel) dostane vinou vyšší moci (např. koronavirová epidemie) do mimořádné situace a bude nucena provoz přerušit, platí tyto cenové podmínky: udržovací poplatek ve výši 10% ze zvoleného cenového programu školného v předchozím měsíci pro zákonné zástupce dětí, které nemají povinnost se vzdělávat dle zákona č. 561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 34a a  poplatek ve výši 50% ze zvoleného cenového programu školného pro zákonné zástupce dětí, které tuto povinnost mají.
 • Fakturace platby školného a stravného probíhá pro nadcházející období školní docházky.
 • V průběhu třídenní zkušební docházky nehradí rodič pobyt dítěte, je však povinen uhradit stravné dle platného ceníku.
 • V případě celodenního pobytu je možno dítě po předchozí domluvě kdykoli vyzvednout a zase jej zpět přivést kdykoli během otevírací doby.

Hlídací služba (7:00-8:00 a 16:00-17:00 pouze pondělí až čtvrtek, v pátek pouze od 7:00-8:00)

Cena za 1 hodinu pobytu 200,- Kč

V době hlídací služby je zajištěn pitný režim a přísun ovoce nebo zeleniny.

Nejsme plátci DPH 

Ceny jsou platné od 1. 1. 2022

Vyhrazujeme si změnu cen v průběhu školního roku.