Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6
Vánoční příběh
7 8 9 10
11 12 13 14
Vánoční besídka
15 16 17
18 19 20 21 22
Vánoční prázdniny
23
Vánoční prázdniny
24
Vánoční prázdniny
25
Vánoční prázdniny
26
Vánoční prázdniny
27
Vánoční prázdniny
28
Vánoční prázdniny
29
Vánoční prázdniny
30
Vánoční prázdniny
31
Vánoční prázdniny
Drobečková navigace

Úvod > Formalitky > Ceník

Ceník

Ceník  2023-2024

Ceník pro školní rok 2022 – 2023                                                    od 1. 9. 2023

Cenové programy

Cena

Celodenní pobyt   (7-17h)    7.000,-Kč/měsíc                                                         8.000,-Kč/měsíc
Zkrácený celodenní pobyt   (8-16h) 6.000,- Kč/měsíc                                                        7.000,-Kč/měsíc
Dopolední pobyt   (7-12h) 5.000,-Kč/měsíc                                                         6.000,-Kč/měsíc
Program START  (první měsíc) 4.000,-Kč/měsíc                                                         5.000,-Kč/měsíc
Individuální vzdělávání       

100,-Kč/měsíc                                                                  150,-Kč/měsíc

Docházka v období letních prázdnin

Cena

Cena za jeden turnus (10 pracovních dní)

4.700,- Kč

Slevy a výhody  
Třídenní zkušební docházka ZDARMA
Platba na školní pololetí dopředu

sleva 5 %

Platba na celý školní rok dopředu

sleva 10 %

Souběžná sourozenecká docházka (mladší dítě)

sleva 20% 

Stravné

                                                                                       od 1. 4. 2023

Oběd děti do 6let/od 7let 34,-/36,- Kč                                                               39,-/44,-Kč           

Svačinka  do 6let/od 7let

23,-/24,50 Kč                                                             23,-/24,50 Kč
Oběd děti dieta do 6let/od 7let nezajišťujeme                                                             nezajišťujeme
Svačinka dieta do 6let/od 7let 26,-/27,50 Kč                                                             26,-/27,50 Kč
Stravné v době zkušební docházky 100,- Kč                                                                     

 

Cena za vzdělávací program zahrnuje zejména:

 • Výuku kvalifikovanými pedagogy
 • Logopedickou péči
 • Základní hygienické potřeby (ručníky, kapesníky, zubní kartáčky apod.)
 • Pitný režim během celého dne
 • Pojištění dětí
 • Materiál používaný při tvůrčích činnostech dětí
 • Výlety a vycházky (např. návštěvy divadel, výstav, solné jeskyně, bruslení)
 • Kroužek atletiky (říjen – květen)
 • Canisterapii (1x měsíčně)
 • Cena nezahrnuje lyžařský a plavecký kurz, školu v přírodě

1) Dětem se speciálně vzdělávacími potřebami s přiznaným podpůrným opatřením stupně 4 a 5 je určen pouze cenový program Zkrácený celodenní pobyt. Tento program je rovněž určen dětem dvouletým. Tyto děti se účastní kulturních akcí, exkurzí a výletů pouze po dohodě s ředitelkou MŠ s ohledem na jejich speciální potřeby.

2) Cena platí pro děti zapsané do Zdravé školky. V ceně je zahrnuta strava 3x denně, pitný režim, vstupné na akce, odměny pro děti, výlet, kreativní materiál.

Ostatní informace

 • V případě, že se Mateřská škola Zdraví s.r.o. (resp. zřizovatel) dostane vinou vyšší moci (např. koronavirová epidemie) do mimořádné situace a bude nucena provoz přerušit, platí tyto cenové podmínky: udržovací poplatek ve výši 10% ze zvoleného cenového programu školného v předchozím měsíci pro zákonné zástupce dětí, které nemají povinnost se vzdělávat dle zákona č. 561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 34a a  poplatek ve výši 50% ze zvoleného cenového programu školného pro zákonné zástupce dětí, které tuto povinnost mají.
 • Fakturace platby školného a stravného probíhá pro nadcházející období školní docházky.
 • V průběhu třídenní zkušební docházky nehradí rodič pobyt dítěte, je však povinen uhradit stravné dle platného ceníku.
 • V případě celodenního pobytu je možno dítě po předchozí domluvě kdykoli vyzvednout a zase jej zpět přivést kdykoli během otevírací doby.

Hlídací služba (7:00-8:00 a 16:00-17:00 pouze pondělí až čtvrtek, v pátek pouze od 7:00-8:00)

Cena za 1 hodinu pobytu 200,- Kč

V době hlídací služby je zajištěn pitný režim a přísun ovoce nebo zeleniny.

Nejsme plátci DPH 

Ceny jsou platné od 1. 1. 2022

Vyhrazujeme si změnu cen v průběhu školního roku.