Tým Zdravé školky

Bc. Kamila Rozehnalová – ředitelka      CERTIFIKÁTY

img_2541-kopie_cb

Na světě neexistují dva stejní lidé. Naše jedinečnost se odráží nejen ve vnějším vzhledu, ale vychází také z našeho nitra – temperamentu, schopností, charakteru atd. To, jací jsme, ovlivňuje dědičnost, prostředí a výchova.

Dědičnost je záležitost rodičů a předků každého z nás, avšak prostředí a výchova jsou faktory, které utváří osobnost v průběhu jejího zrání. Ve Zdravé školce jsme pro Vaše děti vytvořili prostředí, ve kterém nepotlačujeme jedinečnost dítěte. Naopak se snažíme každou výjimečnost uchopit a pracovat s ní tak, aby se děti rozvíjely ve zdravé osobnosti. Naše předškolní zařízení Vám nabízí exkluzivitu v individuálním přístupu k dětem, ve zdravém stravování, ve vysoké kvalitě kreativních činností a podnětů a ve vyváženém výchovně vzdělávacím programu Zdravé školky.

Přijměte pozvání do Zdravé školky, rádi Vás přesvědčíme o kvalitách naší práce.

 

Bc. Věra Marková - učitelka

verka_cb_mala

Každé dítě je velký dar. Je krásné pozorovat, jak se děti vyvíjí a jak poznávají svět. Beru to jako výsadu, jít tímto obdobím s nimi a pomáhat jim v objevování světa kolem nich. Je důležité, aby se děti naučily vážit si sami sebe, své práce a také vážit si druhých a jejich práce.

 

Mgr. Slávka Bártková – asistent pedagoga pro dítě se speciálně vzdělávacími potřebami

img_2517-kopie_cb

Každé dítě potřebuje kromě svých základních potřeb (jako je plné bříško a čisté a suché oblečení) být také přijato, stát se součástí party a hry. Chci pomáhat a dětem ukazovat cestu k vzájemnému přijetí, rozvíjet komunikaci a společnou hru.

 

Mgr. Jarmila Prášková – učitelka

img_2527-kopie_cb

„Jako dospělí máme určitou zodpovědnost vůči našim dětem a dětem na celém světě. Je naší odpovědností vytvořit bezpečná, zdravá a uctivá prostředí, ve kterých se mohou děti vyvíjet.“
(Peter Gray) 

Ráda bych se podílela na tom, abychom právě takové prostředí mohli zajistit dětem u nás ve Zdravé školce :-)

 

Mgr. Tereza Štafová – učitelka a školní asistent

tereza_mala_cb

Do kolektivu Zdravé školky jsem nastoupila zatím jako poslední člen. Již během krátkého pobytu v ní jsem přesvědčena o tom, že kdybych mohla být znovu dítětem, budu chodit právě sem. :)

Už jako malá jsem věděla, že budu buď princeznou, nebo budu pracovat s dětmi, obojí se mi díky práci s malými dětmi splnilo. Školka je velmi hravé, tvořivé a překvapivě dosti inspirující prostředí, kde nikdy nevíte, co vás ten den čeká, netušíte s jakou náladou a rozpoložením přijdou děti do školky. Právě menší počet dětí ve třídě je ideální v tom, že máte prostor se každému z nich individuálně věnovat, rozvíjet jejich nadání, pomáhat jim se připravovat na budoucí život ne jen ve škole.

Tým Zdravé školky je tvořen profesionály, pro které práce nekončí odchodem ze školky. Neustále přemýšlíme nad tím, co by bylo pro děti to nejlepší, práce je našim koníčkem, přesto bez spolupráce s Vámi rodiči by to nešlo.

 

Radmila Luková - lektor Montessori

foto_radmila_male_cb_web

 „V okamžiku, kdy dítě udělá první krok, ocitá se na vyšším stupni interakce. Neustále se snaží svou nezávislost rozšířit. Chce všechno dělat samo… Jeho snahy jsou tak energické, že naší obvyklou reakcí je jejich zabrždění. Bohužel, pokud toto děláme, nebrzdíme dítě, ale samu přírodu, protože vůle dítěte sleduje vůli přírody a řídí se jejími zákony. (Maria Montessori)

Mám velkou úctu k přírodě a s respektem sleduji, jak podivuhodné, důmyslné a smysluplné je veškeré stvoření.  Je pro mne inspirací pozorovat, jak z malého semínka vyroste silný strom, který jednoho dne ponese chutné ovoce. Je pro mne výzvou sledovat bez ovlivňování a nepřirozeného zásahu, jak příroda poskytne vše potřebné v pravý čas, aby mládě mohlo sílit, růst a postupně se osamostatnit a jednoho dne dospět a „vyletět z rodného hnízda“. 

Nejvíce mne však naplňuje pozorovat lidské mládě, dítě jako klenot všeho stvoření, a je pro mne velké privilegium, že mohu být jeho průvodcem na cestě za poznáním a porozuměním světa kolem nás. 

 

Bc. Libuše Feilhauerová - logoped

img_2519-kopie_cb

„Nejkrásnější šperk, který vám visí na krku, jsou ruce vašich dětí“

Řeč je složitý psychomotorický výkon, kterého se účastní mnoho orgánů v těsné vzájemné spolupráci. Umění mluvit však není dáno jen vnitřními dispozicemi jedince, ale je výsledkem výchovy a přímého vlivu prostředí.

Ve Zdravé školce navštěvuji děti pravidelně 1x týdně a při individuální péči rozvíjím nejen slovní zásobu, ale také správně vyvozené hlásky a jejich následné kotvení v plynulé řeči. Pobyt v mateřské škole podporuje celkový rozvoj dítěte a tím i rozvoj řeči. Spolupracuji s celým týmem Zdravé školky, předáváme si důležité informace, navazujeme vzájemně na dílčí úspěchy dětí.

Přesto bych však ráda rodičům touto cestou vzkázala, že mateřská škola nenahrazuje rodinné prostředí – vliv rodičů a též prarodičů. Proto prosím dopřávejte svým dětem, dostatek pohybu a zdravých podnětů. Vyprávějte jim příběhy, čtěte české pohádky. Nepřipravujte sebe a své děti o rozum digitalizací. Buďte trpěliví, ale také důslední. Nezatěžujte své dítě přemírou aktivit (cizí jazyk). Ptejte se – paní učitelky jsou s vašimi dětmi většinu času všedního dne, mají pedagogické vzdělání, dovedou vám poradit. Důvěřujte jim a nezamlčujte okolnosti. Jen tak se vám bude ve výchově dařit.

 

Věra Řezníčková - tyfloped

reznickova

 Pracovala jsem 10 let v oční MŠ jako speciální pedagog – oftalmoped, poté 15 let v USP v Muglinově. Nyní docházím do Zdravé školky jednou měsíčně, děti připravuji na oční vyšetření k preventivní prohlídce a sleduji rozvoj zrakových funkcí. Učím je obrázkové optotypy, optotyp písmene E, s předškoláky procvičuji číslice. V období šestého roku je rozvoj zrakových funkcí ukončen a dítě by mělo vidět stejně ostře, jako dospělý. Včasnou přípravou a očním vyšetřením můžeme předejít či alespoň zmírnit případné refrakční vady, které se během předškolního věku mohou vyskytnout.

 

Naděžda Kuklínková - provozní a administrativní pracovnice

img_2509-kopie_cb

Každý den ve školce je jiný a je radost vidět děti plné pohybu, energie, fantazie a kreativity. A protože nejsem pedagog, je pro mě výsadou být součástí procesu, ve kterém se děti učí, jak správně vykročit do velkého světa, do opravdového života. Protože věřím, že:

„Vše, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce.“

(Robert Fulghum)

 

Dagmar Fiurášková - pracovnice pro přípravu a výdej stravy

dasa_cb_mala

Moje cesty v životě vždy vedly k tomu o někoho pečovat, pomáhat, starat se o malé i velké. Mezi mé záliby patří kulinářství, proto s láskou a radostí chystám dobroty pro děti ve Zdravé školce a pečuji o čistotu a úhledné prostředí.

 

Karin Krupová - uklizečka

karin_cb_mala

Do Zdravé školky docházím vypomáhat s úklidem 1-2x týdně. Hned při první návštěvě mě oslovilo příjemné útulné prostředí, kde čistota má své důležité místo. Jsem ráda, že mohu být součástí stmeleného kolektivu, kde si všichni vychází vzájemně vstříc a také, že svým úsilím přispívám k vytvoření místa, kde se dobře cítí nejen dospělí, ale především děti. 

 

 

 

.

 

Slideshow

Aktuality

Zde k dispozici téma týdne.

Zdravá školka byla na návštěvě v Prima škole, které tímto děkujeme za spolupráci!

Připravujeme aktualizaci stránek. Prosíme o shovívavost se současnou podobou webu.

Zápis dětí

Zápis do ZDRAVÉ ŠKOLKY pro školní rok 2018/2019 probíhá průběžně po předchozí dohodě průběžně.

Kritéria pro přijetí dětí naleznete ZDE.

Další informace naleznete na úřední desce v hlavním menu.

Nevíte, kam do 1. třídy?
DOPORUČUJEME

Prima škola