Tým Zdravé školky

Bc. Kamila Rozehnalová – ředitelka      CERTIFIKÁTY

img_2541-kopie_cb

Na světě neexistují dva stejní lidé. Naše jedinečnost se odráží nejen ve vnějším vzhledu, ale vychází také z našeho nitra – temperamentu, schopností, charakteru atd. To, jací jsme, ovlivňuje dědičnost, prostředí a výchova.

Dědičnost je záležitost rodičů a předků každého z nás, avšak prostředí a výchova jsou faktory, které utváří osobnost v průběhu jejího zrání. Ve Zdravé školce jsme pro Vaše děti vytvořili prostředí, ve kterém nepotlačujeme jedinečnost dítěte. Naopak se snažíme každou výjimečnost uchopit a pracovat s ní tak, aby se děti rozvíjely ve zdravé osobnosti. Naše předškolní zařízení Vám nabízí exkluzivitu v individuálním přístupu k dětem, ve zdravém stravování, ve vysoké kvalitě kreativních činností a podnětů a ve vyváženém výchovně vzdělávacím programu Zdravé školky.

Přijměte pozvání do Zdravé školky, rádi Vás přesvědčíme o kvalitách naší práce.

 

Andrea Fialová Andódi – třídní učitelka, učitelka Hejného metody

 

Bc. Věra Marková - učitelka Hejného metody

verka_cb_mala

Každé dítě je velký dar. Je krásné pozorovat, jak se děti vyvíjí a jak poznávají svět. Beru to jako výsadu, jít tímto obdobím s nimi a pomáhat jim v objevování světa kolem nich. Je důležité, aby se děti naučily vážit si sami sebe, své práce a také vážit si druhých a jejich práce.

 

Petra Kubicová – asistent pedagoga

 

Kateřina Vereš – asistent pedagoga

 

Mgr. Jarmila Prášková – zastupující učitelka

img_2527-kopie_cb

„Jako dospělí máme určitou zodpovědnost vůči našim dětem a dětem na celém světě. Je naší odpovědností vytvořit bezpečná, zdravá a uctivá prostředí, ve kterých se mohou děti vyvíjet.“
(Peter Gray) 

Ráda bych se podílela na tom, abychom právě takové prostředí mohli zajistit dětem u nás ve Zdravé školce :-)

 

Michaela Kaczmarková - logoped

„Nejkrásnější šperk, který vám visí na krku, jsou ruce vašich dětí“

Řeč je složitý psychomotorický výkon, kterého se účastní mnoho orgánů v těsné vzájemné spolupráci. Umění mluvit však není dáno jen vnitřními dispozicemi jedince, ale je výsledkem výchovy a přímého vlivu prostředí.

Ve Zdravé školce navštěvuji děti pravidelně 1x týdně a při individuální péči rozvíjím nejen slovní zásobu, ale také správně vyvozené hlásky a jejich následné kotvení v plynulé řeči. Pobyt v mateřské škole podporuje celkový rozvoj dítěte a tím i rozvoj řeči. Spolupracuji s celým týmem Zdravé školky, předáváme si důležité informace, navazujeme vzájemně na dílčí úspěchy dětí.

Přesto bych však ráda rodičům touto cestou vzkázala, že mateřská škola nenahrazuje rodinné prostředí – vliv rodičů a též prarodičů. Proto prosím dopřávejte svým dětem, dostatek pohybu a zdravých podnětů. Vyprávějte jim příběhy, čtěte české pohádky. Nepřipravujte sebe a své děti o rozum digitalizací. Buďte trpěliví, ale také důslední. Nezatěžujte své dítě přemírou aktivit (cizí jazyk). Ptejte se – paní učitelky jsou s vašimi dětmi většinu času všedního dne, mají pedagogické vzdělání, dovedou vám poradit. Důvěřujte jim a nezamlčujte okolnosti. Jen tak se vám bude ve výchově dařit.

 

Mgr. Romana Dubnová – trenérka atletiky pro předškolní děti

 

Mgr. Gabriela Beinhauerová – fyzioterapeut

 

Monika Lalíková - provozní a administrativní pracovnice

Každý den ve školce je jiný a je radost vidět děti plné pohybu, energie, fantazie a kreativity. A protože nejsem pedagog, je pro mě výsadou být součástí procesu, ve kterém se děti učí, jak správně vykročit do velkého světa, do opravdového života. Protože věřím, že:

„Vše, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce.“

(Robert Fulghum)

 

Dagmar Němcová - pracovnice pro přípravu a výdej stravy

dasa_cb_mala

Moje cesty v životě vždy vedly k tomu o někoho pečovat, pomáhat, starat se o malé i velké. Mezi mé záliby patří kulinářství, proto s láskou a radostí chystám dobroty pro děti ve Zdravé školce a pečuji o čistotu a úhledné prostředí.

 

Růžena Lapačová – asistent provozu

 

 

 

 

 

 

Slideshow

Aktuality

Zde k dispozici téma týdne.

Zdravá školka byla na návštěvě v Prima škole, které tímto děkujeme za spolupráci!

Připravujeme aktualizaci stránek. Prosíme o shovívavost se současnou podobou webu.

Zápis dětí

Zápis do ZDRAVÉ ŠKOLKY pro školní rok 2020/2021 probíhá průběžně po předchozí dohodě průběžně.

Kritéria pro přijetí dětí naleznete ZDE.

Další informace naleznete na úřední desce v hlavním menu.

Nevíte, kam do 1. třídy?
DOPORUČUJEME

Prima škola