Projekty školky

V současné době Mateřská škola Zdraví s.r.o. realizuje projekty:

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Šablony II- Mateřská škola ZDRAVÍ s.r.o.

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014203

Projekt je zaměřen na jedno z /kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Projekt Šablony II- Mateřská škola ZDRAVÍ s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

 

Slideshow

Aktuality

Zde k dispozici téma týdne.

Zdravá školka byla na návštěvě v Prima škole, které tímto děkujeme za spolupráci!

Připravujeme aktualizaci stránek. Prosíme o shovívavost se současnou podobou webu.

Zápis dětí

Zápis do ZDRAVÉ ŠKOLKY pro školní rok 2020/2021 probíhá průběžně po předchozí dohodě průběžně.

Kritéria pro přijetí dětí naleznete ZDE.

Další informace naleznete na úřední desce v hlavním menu.

Nevíte, kam do 1. třídy?
DOPORUČUJEME

Prima škola