Proč Zdravá školka

Stále se rozhodujete, proč zvolit pro své dítě právě Zdravou školku? Zde je několik důvodů, které Vám mohou při rozhodování pomoci. Nejdůležitější je však Zdravou školku zažít…

- Zdravá školka je první soukromou mateřskou školou registrovanou v Rejstříku škol a školských zařízení v Ostravě. Díky tomu máte jistotu, že je pod neustálým dohledem např. Krajské hygienické stanice, České školní inspekce, Krajského úřadu a dalších institucí. Zaručujeme bezpečné a kvalitní zázemí s opravdovými profesionály.

- Děti přijímáme od 7:00 hodin a vyprovázíme poslední děti v 17:00 hodin. Docházka je flexibilní, děti mohou ráno přijít podle svých zvyků nebo potřeb rodiče a stejně tak odejít domů. Doporučujeme však děti přivést vzhledem k jehich potřebám nejpozději mezi 8:00 – 8:30.

- Registrovaná kapacita je 30 dětí ve dvou třídách po 15-ti dětech. Důraz je kladen na rodinné prostředí a všestranný rozvoj.

- Spolupracujeme s řadou významných partnerů na regionální i celorepublikové úrovni a neustále hledáme zajímavé a přínosné možnosti jak zlepšit a zkvalitnit prostředí a vzdělávací možnosti pro Vaše děti.

Jen kvalitní pedagog může poskytnout kvalitní vzdělání. Proto velmi dbáme na výběr každého člena týmu Zdravé školky. Pedagogové každý rok procházejí množstvím školení a neustálým vzdělávacím procesem, díky čemuž se jejich odbornost neustále zvyšuje.

Každý týden chystáme tematický výlet, exkurzi nebo zajímavou externí aktivitu.

- Nabízíme řadu sportovních aktivit (plavání, lyžování, bruslení, atletika, balanční cvičení).