Poslání a hodnoty Zdravé školky

Poslání

Posláním Zdravé školky je poskytovat kvalitní výchovně vzdělávací služby pro děti předškolního věku na základě křesťanských hodnot, vést děti ke smysluplnému a společensky odpovědnému přístupu k životu především na úrovni mezilidských vztahů, zdravého životního stylu a ekologie. Pozitivně ovlivňovat sociální roli rodičů s akcentem na tradiční model rodiny. 

 

Hodnoty

Etika

Pěkné mezilidské vztahy

Důvěryhodnost

Přijetí 

Osobní přístup

Rodinné klima

Odbornost a profesionalita

Týmová spolupráce

Odpovědnost 

 

 

 

 

               

Slideshow

Aktuality

Zde k dispozici téma týdne.

Zdravá školka byla na návštěvě v Prima škole, které tímto děkujeme za spolupráci!

Připravujeme aktualizaci stránek. Prosíme o shovívavost se současnou podobou webu.

Zápis dětí

Zápis do ZDRAVÉ ŠKOLKY pro školní rok 2020/2021 probíhá průběžně po předchozí dohodě průběžně.

Kritéria pro přijetí dětí naleznete ZDE.

Další informace naleznete na úřední desce v hlavním menu.

Nevíte, kam do 1. třídy?
DOPORUČUJEME

Prima škola