Atletický kroužek

Pohyb je jednou ze základních potřeb předškolního dítěte a tím i důležitým prostředkem dětského objevování světa. Pomáhá dítěti ovládat nejen sama sebe, ale i svět kolem. Pohyb je prostředkem seznamování se s prostředím, prvním učením, jak ovládnout své tělo, jak si poradit se svým okolím a tím nabýt potřebné zkušenosti. Pomocí pohybu získává dítě sebevědomí, hodnocení sebe samého, vzájemného srovnávání, pomáhání si, přirozeného soupeření a spolupráce. Proto ve Zdravé školce podporujeme a nabízíme dětem mnoho činností a pohybu.

Základní informace
– Atletický kroužek je určen pro děti ve věku od 3 – 6 let. Koncepce kroužku je založena především na zvládnutí základů lehké atletiky.
– Kroužek je určen všem dětem ze Zdravé školky a probíhá každé úterý od 8:15 do 9:00.
- Kroužek je pro děti ze Zdravé školky zdarma v rámci školného.

Atletika ve Zdravé školce probíhá během školného roku od října do května. 

Kroužek pro Vás připravila a povede:

Mgr. Romana Dubnová, trenér SSK Vítkovice

Slideshow

Aktuality

Zde k dispozici téma týdne.

Zdravá školka byla na návštěvě v Prima škole, které tímto děkujeme za spolupráci!

Připravujeme aktualizaci stránek. Prosíme o shovívavost se současnou podobou webu.

Zápis dětí

Zápis do ZDRAVÉ ŠKOLKY pro školní rok 2020/2021 probíhá průběžně po předchozí dohodě průběžně.

Kritéria pro přijetí dětí naleznete ZDE.

Další informace naleznete na úřední desce v hlavním menu.

Nevíte, kam do 1. třídy?
DOPORUČUJEME

Prima škola