Atletický kroužek

Pohyb je jednou ze základních potřeb předškolního dítěte a tím i důležitým prostředkem dětského objevování světa. Pomáhá dítěti ovládat nejen sama sebe, ale i svět kolem. Pohyb je prostředkem seznamování se s prostředím, prvním učením, jak ovládnout své tělo, jak si poradit se svým okolím a tím nabýt potřebné zkušenosti. Pomocí pohybu získává dítě sebevědomí, hodnocení sebe samého, vzájemného srovnávání, pomáhání si, soupeření a spolupráce. Proto ve Zdravé školce podporujeme a nabízíme dětem mnoho činností a pohybu.

Základní informace
– Atletický kroužek je určen pro děti ve věku od 3 – 6 let. Koncepce kroužku je založena především na zvládnutí základů lehké atletiky.
– Kroužek je určen nejen dětem ze Zdravé školky, ale každému, kdo se do kroužku přihlásí. Kontaktujte nás.
– Kroužek má stanoven minimální počet 5 dětí, maximální počet v jednom kroužku je 12 dětí.
- Lekce trvá 45 minut

Cena kroužku je 1.700,- Kč za pololetí (od října do ledna a od února do května). 

Kroužek pro Vás připravila a povede:

Mgr. Romana Dubnová, SSK Vítkovice

Slideshow

Aktuality

Zde k dispozici téma týdne.

Zdravá školka byla na návštěvě v Prima škole, které tímto děkujeme za spolupráci!

Připravujeme aktualizaci stránek. Prosíme o shovívavost se současnou podobou webu.

Zápis dětí

Zápis do ZDRAVÉ ŠKOLKY pro školní rok 2018/2019 probíhá průběžně po předchozí dohodě průběžně.

Kritéria pro přijetí dětí naleznete ZDE.

Další informace naleznete na úřední desce v hlavním menu.

Nevíte, kam do 1. třídy?
DOPORUČUJEME

Prima škola