O zdravé školce

Stále se rozhodujete, proč zvolit pro své dítě právě Zdravou školku? Zde je několik důvodů, které Vám mohou při rozhodování pomoci. Nejdůležitější je však Zdravou školku zažít…

- Zdravá školka je první soukromou mateřskou školou registrovanou v Rejstříku škol a školských zařízení v Ostravě. Díky tomu máte jistotu, že je pod neustálým dohledem např. Krajské hygienické stanice, České školní inspekce, Krajského úřadu a dalších institucí. Zaručujeme bezpečné a kvalitní zázemí s opravdovými profesionály.

- Naše provozní doba je 10 hodin. Děti přijímáme od 7:00 hodin a vyprovázíme poslední děti v 17:00 hodin. Docházka je navíc velmi flexibilní, děti mohou ráno přijít podle svých zvyků nebo potřeb rodiče a stejně tak odejít domů. Přesto však s ohledem na potřeby dětí doporučujeme přivést dítě do školky nejpozději mezi 8:00- 8:30.

- Zdravá školka je plnohodnotné předškolní zařízení s množstvím nadstandardních prvků a možností. Samotné vzdělávání probíhá podle ŠVP vytvořeném pro období září 2019-2022 s názvem „Společně dokážeme cokoli“.

- Již ve standardních službách Zdravé školky je program zahrnující nebývalé množství aktivit spojených s pohybem, aktivit spojených se zdravým životním stylem pro podporu dětí žijících v regionu s vysokým stupněm znečištění ovzduší. Pro děti Zdravé školky je k dispozici pravidelná logopedická péče, tyflopedická péče, atletika a balanční cvičení s fyzioterapeutem.

- Registrovaná kapacita je 30 dětí. Díky tomu garantujeme výjimečný a individuální přístup ke každému dítěti. K jeho vzdělávání máme ideální podmínky. Každý rodič má přehled o rozvoji a výsledcích svého dítěte. Jednou ročně s rodičem konzultujeme výsledky pedagogické diagnostiky jeho dítěte. Dvakrát ročně pak rodiče obdrží slovní hodnocení formou dopisu dítěti. Klademe důraz především na rodinné prostředí a všestranný harmonický rozvoj.

- Spolupracujeme s řadou významných partnerů na regionální i celorepublikové úrovni a neustále hledáme zajímavé a přínosné možnosti jak zlepšit a zkvalitnit prostředí a vzdělávací možnosti pro Vaše děti.

Jen kvalitní pedagog může poskytnout kvalitní vzdělání. Proto velmi dbáme na výběr každého člena týmu Zdravé školky. Pedagogové každý rok procházejí množstvím školení a neustálým vzdělávacím procesem, díky čemuž se jejich odbornost neustále zvyšuje.

Každý týden chystáme tematický výlet nebo zajímavou externí aktivitu, nabízíme řadu sportovních aktivit (plavecké kurzy, lyžařské kurzy), s našimi dětmi slavíme narozeniny a neustále rozšiřujeme a zkvalitňujeme nabídku služeb a možností pro děti i rodiče.

NECHTE SVÉ DĚTI VYNIKNOUT – VE ZDRAVÉ ŠKOLCE K TOMU DOSTANOU PROSTOR