O zdravé školce

Stále se rozhodujete, proč zvolit pro své dítě právě Zdravou školku? Zde je několik důvodů, které Vám mohou při rozhodování pomoci. Nejdůležitější je však Zdravou školku zažít…

- Zdravá školka je první soukromou mateřskou školou registrovanou v Rejstříku škol a školských zařízení v Ostravě. Díky tomu máte jistotu, že je pod neustálým dohledem např. Krajské hygienické stanice, České školní inspekce, Krajského úřadu a dalších institucí. Zaručujeme bezpečné a kvalitní zázemí s opravdovými profesionály.

- Naše provozní doba je 12 hodin. Děti přijímáme od 6:00 hodin a večer vyprovázíme poslední děti až v 18:00 hodin. Nad tento standard se ještě dokážeme přizpůsobit a nabídnout speciální provozní časy nebo např. noční a víkendovou školku.Docházka je navíc velmi flexibilní, děti mohou ráno přijít podle svých zvyků nebo potřeb rodiče a stejně tak odejít domů.

- Zdravá školka je plnohodnotné předškolní zařízení s množstvím nadstandardních prvků a možností. Postupujeme v souladu s vlastní filozofií a koncepcí „Zdravá školka – šťastné dítě“ a samotné vzdělávání je stanoveno schváleným ŠVP – „Putování za Sluníčkem“.

- Již ve standardních službách Zdravé školky je program zahrnující nebývalé množství aktivit spojených s pohybem, výukou anglického jazyka, aktivit spojených se zdravým životním stylem pro podporu dětí žijících v regionu s vysokým stupněm znečištění ovzduší. Pro děti Zdravé školky je k dispozici vlastní logopedická poradna, psychologická poradna, spolupracující lékař Zdravé školky a  stále rozšiřujeme nabídku zájmových kroužků.

- Registrovaná kapacita je 30 dětí. Díky tomu garantujeme výjimečný a individuální přístup ke každému dítěti. K jeho vzdělávání jsou vytvořeny individuální plány, které jsou nejen důsledně plněny, ale také kvalitně hodnoceny. Každý rodič má detailní přehled o rozvoji a výsledcích svého dítěte. Důraz je kladen na rodinné prostředí a všestranný rozvoj.

- Spolupracujeme s řadou významných partnerů na regionální i celorepublikové úrovni a neustále hledáme zajímavé a přínosné možnosti jak zlepšit a zkvalitnit prostředí a vzdělávací možnosti pro Vaše děti.

Jen kvalitní pedagog může poskytnout kvalitní vzdělání. Proto velmi dbáme na výběr každého člena týmu Zdravé školky. Pedagogové každý rok procházejí množstvím školení a neustálým vzdělávacím procesem, díky čemuž se jejich odbornost neustále zvyšuje.

Každý týden chystáme tematický výlet nebo zajímavou externí aktivitu, nabízíme řadu sportovních aktivit (plavecké kurzy, lyžařské kurzy), s našimi dětmi slavíme narozeniny a neustále rozšiřujeme a zkvalitňujeme nabídku služeb a možností pro děti i rodiče.

NECHTE SVÉ DĚTI VYNIKNOUT – VE ZDRAVÉ ŠKOLCE K TOMU DOSTANOU PROSTOR