Ceník 2018/2019

 

Pravidelná docházka 5 dnů v týdnu Cena
Celodenní pobyt                                     8.000,-Kč/měsíc
Zkrácený celodenní pobyt 6.000,-Kč/měsíc *
   
Nepravidelná docházka  
Kredit 30 hodin docházky 4.000,-Kč **
Kredit 80 hodin docházky 6.000,-Kč **
   
Hlídací služba (6:00-8:00 a 16:00-18:00 pouze pracovní dny) 
Cena za 1 hodinu pobytu 150,-Kč
   
Slevy a výhody  
Třídenní zkušební docházka ZDARMA
Platba na školní pololetí dopředu sleva 5 %
Platba na celý školní rok dopředu sleva 10 %
Souběžná sourozenecká docházka (dvojčata) 6.000,-Kč/měsíc jedno dítě
Souběžná sourozenecká docházka (mladší sourozenec)  6.000,-Kč/měsíc 
   
Věrnostní program  
Pro děti s docházkou více než 15 měsíců sleva 5 %

Pro děti s docházkou více než 30 měsíců
(neplatí pro nepravidelnou docházku)

sleva 10 %
   
Stravné  
Oběd (pro děti s pravidelnou docházkou) 27,- Kč
Oběd (pro ostatní děti) 42,- Kč
Svačinka (pro děti s pravidelnou docházkou) 19,- Kč
Svačinka (pro ostatní děti) 30,- Kč
   
Cena za vzdělávací program zahrnuje zejména: 

Výuku zkušenými pedagogy

Logopedickou, tyflopedickou, fyzioterapeutickou péči

Základní hygienické potřeby (ručníky, kapesníky, zubní kartáčky apod.)

Pitný režim během celého dne

Pojištění dětí

Materiál používaný při tvůrčích činnostech dětí

Výlety a vycházky (návštěvy divadel, výstav, solné jeskyně, bruslení)

Cena nezahrnuje lyžařský a plavecký kurz, školu v přírodě a kroužky

   
Ostatní informace 

Při nepravidelné docházce je nutné nahlásit docházku dítěte nejpozději do 12:00 hodin předchozího dne.

Odhlášení oběda lze provést nejpozději do 12:00 hodin předchozího dne, v opačném případě bude oběd bez nároku hrazen jako spotřebovaný.

V případě celodenního pobytu je možno dítě kdykoli vyzvednout a zase jej zpět přivést kdykoli během otevírací doby.

Děti s pravidelnou docházkou budou v rámci využití kapacity upřednostněny.

Fakturace platby školného a stravného probíhá pro nadcházející období školní docházky.

V průběhu třídenní zkušební docházky nehradí rodič pobyt dítěte, je však povinen uhradit stravné dle platného ceníku pro nepravidelnou docházku. 

   
Poznámky 
* zkrácený celodenní pobyt je určen pouze dětem mladším tří let, doba pobytu v MŠ je omezena max. na 8 hodin denně, děti mohou v MŠ zůstávat nejdéle do 16:00 hodin, děti se neúčastní akcí mimo školku – kulturních, sportovních, výletů apod. 
** platnost kreditu je vždy 1 měsíc od zakoupení 

Slideshow

Aktuality

Zde k dispozici téma týdne.

Zdravá školka byla na návštěvě v Prima škole, které tímto děkujeme za spolupráci!

Připravujeme aktualizaci stránek. Prosíme o shovívavost se současnou podobou webu.

Zápis dětí

Zápis do ZDRAVÉ ŠKOLKY pro školní rok 2018/2019 probíhá průběžně po předchozí dohodě průběžně.

Kritéria pro přijetí dětí naleznete ZDE.

Další informace naleznete na úřední desce v hlavním menu.

Nevíte, kam do 1. třídy?
DOPORUČUJEME

Prima škola