Ceník 2020/2021

 

Pravidelná docházka 5 dnů v týdnu Cena
Celodenní pobyt (7-17h) 7.000,-Kč/měsíc
Zkrácený celodenní pobyt (8-16h) 6.000,-Kč/měsíc *
Dopolední pobyt (7-12h) 5.000,-Kč/měsíc
Program START (první měsíc) 4.000,-Kč/měsíc
   
Docházka v období letních prázdnin  
Cena za jeden turnus (10 pracovních dnů včetně stravy) 3.900,-Kč
 
Slevy a výhody  
Třídenní zkušební docházka ZDARMA
Platba na školní pololetí dopředu sleva 5 %
Platba na celý školní rok dopředu sleva 10 %
Souběžná sourozenecká docházka (1 dítě) sleva 20%
   
Stravné  
Oběd 34,-Kč
Svačinka  23,-Kč
Stravné v době zkušební docházky 100,-Kč
   
   
Cena za vzdělávací program zahrnuje zejména: 

Výuku zkušenými pedagogy

Logopedickou, fyzioterapeutickou péči

Základní hygienické potřeby (ručníky, kapesníky, zubní kartáčky apod.)

Pitný režim během celého dne

Pojištění dětí

Materiál používaný při tvůrčích činnostech dětí

Výlety a vycházky (např. návštěvy divadel, výstav, solné jeskyně, bruslení)

Kroužek atletiky   (říjen – květen)

Balanční cvičení   (září – červen)

Canisterapii   (1x měsíčně)

Cena nezahrnuje lyžařský a plavecký kurz, školu v přírodě

   
Ostatní informace 

V případě, že se Mateřská škola Zdraví s.r.o. (resp. zřizovatel) dostane vinou vyšší moci (např. koronavirová pandemie) do mimořádné situace a bude nucena provoz přerušit, platí tyto cenové podmínky: udržovací poplatek ve výši 10% zvoleného cenového programu školného v předchozím měsíci pro zákonné zástupce dětí, které nemají povinnost se vzdělávat dle zákona č. 561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 34a a poplatek ve výši 50% ze zvoleného cenového programu školného pro zákonné zástupce dětí, které tuto povinnost mají.

Fakturace platby školného a stravného probíhá pro nadcházející období školní docházky.

V průběhu třídenní zkušební docházky nehradí rodič pobyt dítěte, je však povinen uhradit stravné dle platného ceníku.

V případě celodenního pobytu je možno dítě po předchozí domluvě kdykoli vyzvednout a zase jej zpět přivést kdykoli během otevírací doby.

   
Poznámky 

* Dětem se speciálně vzdělávacími potřebami s přiznaným podpůrným opatřením stupně 4 a 5 je určen pouze cenový program Zkrácený celodenní pobyt. Tento program je rovněž určen dětem dvouletým. Tyto děti se účastní kulturních akcí, exkurzí a výletů pouze po dohodě s ředitelkou MŠ s ohledem na jejich speciální potřeby.

**Cena platí pro děti zapsané do Zdravé školky. V ceně je zahrnuta strava 3x denně, pitný režim, vstupné na akce, odměny pro děti, výlet, kreativní materiál.

Hlídací služba   (7:00-8:00 a 16:00-17:00 pouze pracovní dny)

Cena za 1 hodinu pobytu

V době hlídací služby je zajištěn pitný režim a přísun ovoce nebo zeleniny.

200,- Kč

 

Nejsme plátci DPH

Ceny jsou platné pro školní rok 2020 – 2021.

Vyhrazujeme si změnu cen v průběhu školního roku.

Aktualizováno 4.1.2021

Slideshow

Aktuality

Zde k dispozici téma týdne.

Zdravá školka byla na návštěvě v Prima škole, které tímto děkujeme za spolupráci!

Připravujeme aktualizaci stránek. Prosíme o shovívavost se současnou podobou webu.

Zápis dětí

Zápis do ZDRAVÉ ŠKOLKY pro školní rok 2020/2021 probíhá průběžně po předchozí dohodě průběžně.

Kritéria pro přijetí dětí naleznete ZDE.

Další informace naleznete na úřední desce v hlavním menu.

Nevíte, kam do 1. třídy?
DOPORUČUJEME

Prima škola