Ceník 2019/2020

 

Pravidelná docházka 5 dnů v týdnu Cena
Celodenní pobyt (7-17h) 7.000,-Kč/měsíc
Zkrácený celodenní pobyt (8-16h) 6.000,-Kč/měsíc *
Dopolední pobyt (7-12h) 5.000,-Kč/měsíc
Program START (první měsíc) 4.000,-Kč/měsíc
   
Docházka v období letních prázdnin  
Cena za jeden turnus (10 pracovních dnů) 3.500,-Kč
 
Slevy a výhody  
Třídenní zkušební docházka ZDARMA
Platba na školní pololetí dopředu sleva 5 %
Platba na celý školní rok dopředu sleva 10 %
Souběžná sourozenecká docházka (1 dítě) 6.000,-Kč/měsíc
   
Stravné  
Oběd 30,-Kč
Svačinka  20,-Kč
Stravné v době zkušební docházky 100,-Kč
   
   
Cena za vzdělávací program zahrnuje zejména: 

Výuku zkušenými pedagogy

Logopedickou, tyflopedickou, fyzioterapeutickou péči

Základní hygienické potřeby (ručníky, kapesníky, zubní kartáčky apod.)

Pitný režim během celého dne

Pojištění dětí

Materiál používaný při tvůrčích činnostech dětí

Výlety a vycházky (návštěvy divadel, výstav, solné jeskyně, bruslení)

Kroužek atletiky   (říjen – květen)

Montessori vzdělávání   (září – červen)

Cena nezahrnuje lyžařský a plavecký kurz, školu v přírodě

   
Ostatní informace 

Při nepravidelné docházce je nutné nahlásit docházku dítěte nejpozději do 12:00 hodin předchozího dne.

Odhlášení oběda lze provést nejpozději do 12:00 hodin předchozího dne, v opačném případě bude oběd bez nároku hrazen jako spotřebovaný.

V případě celodenního pobytu je možno dítě kdykoli vyzvednout a zase jej zpět přivést kdykoli během otevírací doby.

Děti s pravidelnou docházkou budou v rámci využití kapacity upřednostněny.

Fakturace platby školného a stravného probíhá pro nadcházející období školní docházky.

V průběhu třídenní zkušební docházky nehradí rodič pobyt dítěte, je však povinen uhradit stravné dle platného ceníku pro nepravidelnou docházku. 

V případě celodenního pobytu je možno dítě po předchozí domluvě kdykoli vyzvednout a zase jej zpět přivést kdykoli během otevírací doby.

Fakturace platby školného a stravného probíhá pro nadcházející období školní docházky.

V průběhu třídenní zkušební docházky nehradí rodič pobyt dítěte, je však povinen uhradit stravné dle platného ceníku

   
Poznámky 

* Dětem se speciálně vzdělávacími potřebami s přiznaným podpůrným opatřením stupně 4 a 5 je určen pouze cenový program Zkrácený celodenní pobyt. Tento program doporučujeme rovněž dětem dvouletým. Tyto děti se účastní kulturních akcí, exkurzí a výletů pouze po dohodě s ředitelkou MŠ s ohledem na jejich speciální potřeby.

**Cena platí pro děti zapsané do Zdravé školky. V ceně je zahrnuta strava 3x denně, pitný režim, vstupné na akce, odměny pro děti, výlet, kreativní materiál.

Hlídací služba   (7:00-8:00 a 16:00-17:00 pouze pracovní dny)

Cena za 1 hodinu pobytu

V době hlídací služby je zajištěn pitný režim a přísun ovoce nebo zeleniny.

200,- Kč

 

Nejsme plátci DPH

Ceny jsou platné pro školní rok 2019 – 2020.

Vyhrazujeme si změnu cen v průběhu školního roku.

Slideshow

Aktuality

Zde k dispozici téma týdne.

Zdravá školka byla na návštěvě v Prima škole, které tímto děkujeme za spolupráci!

Připravujeme aktualizaci stránek. Prosíme o shovívavost se současnou podobou webu.

Zápis dětí

Zápis do ZDRAVÉ ŠKOLKY pro školní rok 2018/2019 probíhá průběžně po předchozí dohodě průběžně.

Kritéria pro přijetí dětí naleznete ZDE.

Další informace naleznete na úřední desce v hlavním menu.

Nevíte, kam do 1. třídy?
DOPORUČUJEME

Prima škola